Reklamacje, gwarancje, zwroty

REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY

  1. Wszystkie urządzenia proponowane przez firmą PANAGASTRO Sp. z o.o. posiadają karty gwarancyjne i instrukcje użytkowe które dostarczane są z towarem.
  2. W momencie reklamacji firma PANAGASTRO Sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli będzie wymagana dodatkowa ekspertyza techniczna do oceny reklamowanego towaru, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.
  3. Przed wysłaniem sprzętu Zamawiający powinien skontaktować się z serwisem PANAGASTRO Sp. z o.o. telefonicznie, listownie lub e-mailem.
  4. Uszkodzony towar wraz z kartą gwarancyjną (najlepiej w oryginalnym opakowaniu) należy wysłać pocztą lub przez firmę kurierską na adres firmy PANAGASTRO Sp. z o.o. lub dostarczyć osobiście.
  5. Jeżeli zamówiony towar nie spełnia oczekiwań zamawiającego może być zwrócony jeżeli nie był używany, w terminie 48 godzin od dostawy po uprzednim uzgodnieniu z naszą firmą. Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez PANAGASTRO Sp. z o.o. zwróconego towaru.